Стратегія управління дебіторською заборгованістю підприємства на основі Аgile аналізу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

ітерація, фінансовий менеджмент, прибуток

Бібліографічний опис

П’ятак Т. В. Стратегія управління дебіторською заборгованістю підприємства на основі Аgile аналізу / Т. В. П’ятак, В. І. Борзенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 28-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2020, [28-30 жовтня 2020 р.] : у 5 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – С. 248.