Моделювання оцінки вартості акцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПI"

Анотація

Розглянуто задачу визначення вартості акцій на базі аналізу часових рядів. Визначено найкращий вид моделі ряду. Обрана модель використана для формування оптимального портфелю.
Based on time-series analysis problem of determining the quotes of stocks considered. The best format of the series model is determined. The optimal portfoliois constructed on the base of the selected model.

Опис

Ключові слова

аналіз часових рядів, фрактальний аналіз, модель часового ряду, модель ARIMA

Бібліографічний опис

Гомозов Є. П. Моделювання оцінки вартості акцій / Є. П. Гомозов, І. О. Сорокоумов, О. В. Яновський // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 67. – С. 34-37.