Кафедра "Комп'ютерна математика і аналіз даних"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/kmmm

Кафедра "Комп'ютерна математика і аналіз даних" заснована в 2002 році.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", забезпечує підготовку бакалаврів і магістрів за проектно-орієнтованою освітньою програмою за напрямом науки про дані "DataScience".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 3 доктора наук: 1 – технічних, 1 – фізико-математичних, 1 – педагогічних; 15 кандидатів наук: 10 – технічних, 4 – фізико-математичних, 1 – педагогічних; 3 співробітників мають звання професора, 9 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 262
 • Документ
  Influence of the parallelepiped form localized defects on ellipsometry data: scale modeling
  (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, 2021) Galuza, A. A.; Kolenov, I.; Savchenko, A.
 • Документ
  Практикум з курсу "Алгебра і геометрія". Аналітична геометрія
  (НТМТ, 2022) Сердюк, Ірина Василівна; Ахієзер, Олена Борисівна; Дунаєвська, Ольга Ігорівна; Нікульченко, Артем Олександрович; Коломойська, Наталія Євгенівна; Стрельнікова, Анна Юріївна
  Розглянуто методи розв’язання й дослідження задач курсу «Алгебра і геометрія» з розділу «Векторна алгебра». Посібник містить достатню кількість теоретичного матеріалу, докладно розв’язано приклади, подано вправи для самостійної роботи. Призначено для студентів напрямів підготовки «Прикладна математика» та «Системний аналіз», інших технічних спеціальностей.
 • Документ
  Практикум з курсу "Алгебра і геометрія". Векторна алгебра
  (НТМТ, 2022) Сердюк, Ірина Василівна; Ахієзер, Олена Борисівна; Дунаєвська, Ольга Ігорівна; Нікульченко, Артем Олександрович; Стрельнікова, Анна Юріївна
  Розглянуто методи розв’язання й дослідження задач курсу «Алгебра і геометрія» з розділу «Векторна алгебра». Посібник містить достатню кількість теоретичного матеріалу, докладно розв’язано приклади, подано вправи для самостійної роботи. Призначено для студентів напрямів підготовки «Прикладна математика» та «Системний аналіз», інших технічних спеціальностей.
 • Документ
  Практикум з курсу "Алгебра і геометрія". Визначники та матриці. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь
  (НТМТ, 2022) Сердюк, Ірина Василівна; Ахієзер, Олена Борисівна; Дунаєвська, Ольга Ігорівна; Нікульченко, Артем Олександрович; Стрельнікова, Анна Юріївна
  Розглянуто методи розв’язання й дослідження задач курсу «Алгебра і геометрія» з розділу «Визначники та матриці. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь». Посібник містить достатню кількість теоретичного матеріалу, докладно розв’язано приклади, подано вправи для самостійної роботи. Призначено для студентів напрямів підготовки «Прикладна математика» та «Системний аналіз», інших технічних спеціальностей.
 • Документ
  Теорія функцій комплексної змінної та інтегральні перетворення
  (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2023) Ясницька, Нелля Миколаївна; Ахієзер, Олена Борисівна; Геляровська, Оксана Анатоліївна; Боєва, Анна Анатоліївна; Іглін, Сергій Петрович; Решетняк, Юрій Борисович; Тевяшева, Ольга Андріївна
  Навчальний посібник містить короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велику кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного розв’язання, призначених для практичних занять, як аудиторних, так і домашніх. Наведено обов’язкові домашні завдання, зразки модульних контрольних робіт. Окремий розділ містить довідник з елементарної математики. Призначено для студентів технічних спеціальностей.
 • Документ
  Теорiя графiв на базi MATLAB
  (НТМТ, 2023) Іглін, Сергій Петрович ; Зайцев, Юрiй Iванович; Решетняк, Юрiй Борисович
  Розглядаються деякi задачi теорiї графiв. Там, де це доцiльно, вони зводяться до задач лiнiйного програмування: звичайного, цiлочисельного або бiнарного. В iнших випадках розглядаються класичнi алгоритми. Наведено приклади. Усi роздiли орiєнтованi на широке застосування математичного пакету MATLAB. Для студентiв, аспiрантiв, викладачiв, наукових працiвникiв, що використовують теорiю графiв.
 • Документ
  Практикум з курсу "Математичний аналіз". Теорія границь
  (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2022) Костюк, Ольга Василівна; Процай, Наталія Тимофіївна; Галуза, Олексій Анатолійович; Тевяшева, Ольга Андріївна; Тоніца, Олег Володимирович; Асландуков, Микола Олексійович
  Навчально-методичний посібник містить короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велику кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного розв’язання, призначених для практичних занять, як аудиторних, так і домашніх. Наведено обов’язкові домашні завдання, зразки тематичних контрольних робіт. Окремий розділ містить довідник з елементарної математики. Призначено для студентів технічних спеціальностей.
 • Документ
  Практикум з курсу "Математичний аналіз". Інтегральне числення функції однієї змінної
  (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2022) Костюк, Ольга Василівна; Процай, Наталія Тимофіївна; Галуза, Олексій Анатолійович; Тоніца, Олег Володимирович; Гомозов, Євген Павлович; Пікалова, Валентина Валеріївна
  Навчально-методичний посібник містить короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велику кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного розв’язання, призначених для практичних занять, як аудиторних, так і домашніх. Наведено обов’язкові домашні завдання, зразки тематичних контрольних робіт. Окремий розділ містить довідник з елементарної математики. Призначено для студентів технічних спеціальностей.
 • Документ
  Практикум з курсу "Математичний аналіз". Диференціальне числення
  (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2022) Костюк, Ольга Василівна; Процай, Наталія Тимофіївна; Галуза, Олексій Анатолійович; Голотайстрова, Галина Олександрівна; Тоніца, Олег Володимирович; Асландуков, Микола Олексійович; Гомозов, Євген Павлович; Мезерна, Марія Віталіївна; Колбасін, Владислав Олександрович
  Навчально-методичний посібник містить короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велику кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного розв’язання, призначених для практичних занять, як аудиторних, так і домашніх. Наведено обов’язкові домашні завдання, зразки тематичних контрольних робіт. Окремий розділ містить довідник з елементарної математики. Призначено для студентів технічних спеціальностей.
 • Документ
  Вища математика у прикладах і задачах. Частина 2. Теорія границь. Диференціальне та інтегральне числення
  (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2022) Корніль, Тетяна Леонівна; Голотайстрова, Галина Олександрівна; Гардер, Сергій Євгенійович; Зайцев, Юрій Іванович; Тевяшева, Ольга Андріївна
  Навчальний посібник є другою частиною збірника «Вища математика у прикладах і задачах» і складається з розділів «Границі і неперервність функцій», «Диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних» та «Інтегральне числення функцій однієї змінної». Посібник містить теоретичні відомості, докладно розібрану велику кількість прикладів, задачі з економічним змістом та список рекомендованої літератури. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, а також може бути корисний для викладачів і фахівців економічних спеціальностей.
 • Документ
  Практикум з курсу "Математичний аналіз". Ряди
  (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2022) Геляровська, Оксана Анатоліївна; Костюк, Ольга Василівна; Любчик, Леонід Михайлович; Гардер, Сергій Євгенійович; Гомозов, Євген Павлович; Корніль, Тетяна Леонівна; Колбасін, Владислав Олександрович
  Навчально-методичний посібник містить короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велику кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного розв’язання, призначених для практичних занять, як аудиторних, так і домашніх. Наведено обов’язкові домашні завдання, зразки тематичних контрольних робіт. Окремий розділ містить довідник з елементарної математики. Призначено для студентів технічних спеціальностей.
 • Документ
  Практикум з курсу "Математичний аналіз". Криволінійні та поверхневі інтеграли
  (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2022) Геляровська, Оксана Анатоліївна; Любчик, Леонід Михайлович; Асландуков, Микола Олексійович
  Навчально-методичний посібник містить короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велику кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного розв’язання, призначених для практичних занять, як аудиторних, так і домашніх. Наведено обов’язкові домашні завдання, зразки тематичних контрольних робіт. Окремий розділ містить довідник з елементарної математики. Призначено для студентів технічних спеціальностей.
 • Документ
  Практикум з курсу "Математичний аналіз". Кратні інтеграли
  (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2022) Геляровська, Оксана Анатоліївна; Любчик, Леонід Михайлович; Гардер, Сергій Євгенійович; Колбасін, Владислав Олександрович; Пікалова, Валентина Валеріївна
  Навчально-методичний посібник містить короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велику кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного розв’язання, призначених для практичних занять, як аудиторних, так і домашніх. Наведено обов’язкові домашні завдання, зразки тематичних контрольних робіт. Окремий розділ містить довідник з елементарної математики. Призначено для студентів технічних спеціальностей.
 • Документ
  Інтелектуальна ідентифікація автомобільних номерів
  (ДП "Харківський НДІ технології машинобудування", 2018) Любченко, Наталія Юріївна; Подорожняк, Андрій Олексійович; Наконечний, Олександр Анатолійович; Сюлєва, Г. М.
 • Документ
  Дескрипторный подход к синтезу управления запасами в цепях поставок с неопределенными временными задержками
  (ESC "IASA" NTUU "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", 2017) Дорофеев, Юрий Иванович; Любчик, Леонид Михайлович; Никульченко, Артем Александрович
 • Документ
  Лiнiйне програмування
  (Видавництво "НТМТ", 2022) Іглін, Сергій Петрович; Зайцев, Юрій Іванович; Решетняк, Юрій Борисович
  Розглядаються рiзноманiтнi задачi лiнiйного програмування та методи їх розв’язання: графiчний, симплекс-метод, теорiя двоїстостi, транспортна задача, метод перерiзiв Ґоморi. Наведенi приклади та варiанти домашнiх завдань. Призначено для студентiв, аспiрантiв, викладачiв, наукових працiвникiв, що використовують цей математичний апарат.
 • Документ
  Критерії створення багаторівневої системи діагностування, управління та захисту електрообладнання
  (ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", 2018) Кривоносов, Валерій Єгорович; Злепко, Сергій Макарович; Піротті, Євген Леонідович
  Надійність роботи силового електрообладнання (ЕО) промислових підприємств, сільського господарства і медичних установ в значній мірі залежить від режимів роботи і якості електроенергії мережі живлення. Існуючі способи захисту ЕО, на-приклад, рентгенівського комп’ютерного томографа, діють вибірково і їхні дії спрямовані на виявлення і захист електрообладнання від певного виду дефекту. У даній роботі розглянуто критерій створення єдиної системи управління, діагнос-тики та захисту, яким є «ЕО + мережа живлення», як єдиного комплексу для управління режимами включення ЕО. Повний обсяг системи складається з п’яти рівнів видів захистів. Використання кількості рівнів визначається видом ЕО і вели-чиною можливої шкоди. Перший рівень захисту – це діагностика стану мережі – початковий і подальший безперервний моніторинг рівня лінійних напруг і швидкос-ті зміни фронту першої гармонійної складової напруги живлення. Другий рівень – це діагностика причин обриву струмоведучих ліній. Третій рівень захисту – це те-мпературний захист ЕО і діагностика причин виникнення теплових переванта-жень. Третій рівень – безперервний моніторинг температурних показників ЕО. Четвертий рівень – безперервний моніторинг температурних показників болтових з’єднань. П’ятий рівень – контроль величини опору ізоляції та діагностика причин її зниження; захист ізоляції від зволоження; продовження терміну її експлуатації та забезпечення надійності та безаварійної роботи ЕО.
 • Документ
  Оцінювання якості ікри осетрових і білого амура на основі інформаційних і математичних моделей нечітких множин
  (Хмельницький національний університет, 2018) Тітова, Наталія Володимирівна; Павлов, Сергій Володимирович; Злепко, Сергій Макарович; Піротті, Євген Леонідович
  В статті запропоновано новий метод раннього оцінювання якості продуктивності ікри лососевих та осетрових риб, створено інформаційно-структурну модель ПППР для підтримки прийняття рішень, наведено окремі біотехнічні етапи розведення та вирощування осетрових з різним ступенем детальності, формування структури маточних стад лососевих та осетрових, управління сезонністю їх розмноження за допомогою фотонних технологій обробки ікри лососевих та осетрових риб.
 • Документ
  Влияние класса точности измерительных средств на достоверность диагностики и защиты электрооборудования
  (2019) Кухарчук, В. В.; Кривоносов, Валерий Егорович; Пиротти, Евгений Леонидович; Злепко, Сергей Макарович
  Одной из концепций эксплуатации электротехнического оборудования (Э0), в современных экономических условиях, является его обслуживание по результатам функциональной диагностики и использование методов неразрушающего контроля. Диагностические комплексы и системы выявления дефектов в ЭО на ранних стадиях позволяют отказаться от системы планово-предупредительных ремонтов. Проведенные исследования и опыт эксплуатации ЭО показал, что для исключения влияния параметров питающей сети на работу ЭО, необходим комплексный подход, в котором «электрическая сеть + ЭО» рассматриваются как единое целое. Комплексный подход к решению этой проблемы позволяет безаварийно производить включение и отключение ЭО, своевременно выявлять предаварийную ситуацию и сигнализировать о начальной стадии развития дефекта, локализовать аварийное развитие ситуации. Требованиями, предъявляемыми к методам технической диагностики и защиты электрооборудования, являются: с одной стороны - достоверность выявления дефектов, то есть, исключение ложных срабатываний устройств защит, а с другой стороны - обеспечение заданной чувствительности устройств при защите ЭО. Для обеспечения надежности работы ЭО разработана многоуровневая система диагностики и защиты. Первый уровень защиты обеспечивает контроль линейных напряжений сети. Второй уровень защиты - контроль токов цепей. Третий уровень защиты - контроль температуры ЭО. Четвёртый уровень защиты - контроль состояния болтовых соединений, температуры окружающего воздуха и силы тока фаз. Пятый уровень защиты - контроль состояния электрической изоляции. Действие пятого уровня наступает при технологическом отключении ЭО от сети. Оценку доверительного интервала измеренной величины тока произведена методом максимального правдоподобия с использованием точечных оценок контролируемого параметра. Промахи и систематические ошибки полученных результатов исключены, случайная ошибка имеет нормальный закон распределения. Комплексная система управления, диагностики и защиты электрооборудования возможна при рассмотрении «питающая сеть + электрооборудование» как единое целое. Достоверность выявления дефектов определяется классом точности приборов измерения и установочными коэффициентами чувствительности.
 • Документ
  Определение параметров электромагнитного импульсного поля, воздействующего на икру осетровых в инкубационной емкости
  (2020) Мандра, А. В.; Пиротти, Евгений Леонидович
  В статье проведено теоретическое исследование распределения импульсных электромагнитных волн СВЧ диапазона внутри икринок рыбы, находящихся в инкубационной емкости. Рассмотрен случай, когда длина падающей волны на порядок больше линейных размеров икринок. Это дало возможность привести задачу к решению интегродифференциальных уравнений в случае квазистатики. Выражения для внутренних полей в икринках получены в приближении ее двухслойности. Проведены численные расчеты зависимости среднего значения напряженности электрического поля в теле икринки от скважности импульса и для различных расстояний от плоскости антенны до поверхности воды. Исследована также зависимость среднего значения напряженности электрического поля в теле икринки от частоты заполнения импульса.