Моделирование газового потока в области оребрения трубы

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Приведено спосіб комбінованого функціонального моделювання з однім модельним параметром. Розроблена і випробувана модельна метода що до вилучення величин модельного параметру у реальних конструкціях на двох паралельних моделях. Показана можливість відсвіжування величини модельного параметру та його розбіг на реальних діапазонах конструктивних розмірів елементів оребрения.
The mode of ombined functional simulation with one parameter is reduced. The procedure of obtaining of the model parameter values to actual constructions on two parallel models designed and tested. Possibility of watching of the model value parameter and her dispersion on actual gamut’s of constructive sizes of ribbing units is shown.

Опис

Ключові слова

спирально-оребренные поверхности, численное моделирование, греющие газы, лепесток, граничный элемент, модель плоского канала, модель обтекания, конвективный теплообмен, коэффициенты теплоотдачи

Бібліографічний опис

Моделирование газового потока в области оребрения трубы / Н. В. Бабкова [и др.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 69. – С. 12-18.