Обернена аеродинамічна задача для оптимального проектування кільцевих дифузорних каналів турбомашин

dc.contributor.authorТемченко, Сергій Олександровичuk
dc.date.accessioned2015-09-29T11:25:29Z
dc.date.available2015-09-29T11:25:29Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.16 – турбомашини та турбоустановки. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2015. Дисертація присвячена розробці перспективного методу розв'язання прямої та оберненої аеродинамічних задач для кільцевих перехідних та вихідних каналів турбомашин, який враховує особливості організації обчислювальних процесів при оптимальному проектуванні таких каналів. Пряму та обернену задачі розділено на окремі підзадачі, незалежні одна від одної, які можна розв'язувати в будь-який послідовності або одночасно. Це забезпечує можливість контролю форми будь-якої ділянки каналу, що проектується, і дозволяє значно скоротити час проектування. Окремі підзадачі розв'язуються методами нелінійного програмування, що не вимагає збереження істотних обсягів інформації. На основі оберненої задачі розроблено методику оптимального проектування дифузорів. Спроектовано дифузор з криволінійними обводами із заданими ступенем розширення, осьовим та радіальним габаритами. Він має безвідривний характер течії, низький рівень втрат та малу чутливість до зміни режимних параметрів у діапазонах, характерних для вихідних дифузорів компресорів і енергетичних газових турбін, а його осьовий габарит на 20% менший величини граничного осьового габариту передвідривного дифузора з прямолінійними обводами та таким же ступенем розширення.uk
dc.description.abstractThesis for degree of Candidate of Sciences in Technique for speciality 05.05.16 – turbomachine and turbine-installations. – National Technical University "Kharkiv Polytechnical Institute", Kharkiv, 2015. The thesis is devoted to development of method for direct and inverse aerodynamic problems solution for annular transition and exhaust ducts of turbomachine, which takes into account the organization of computing processes of optimal design. The direct and inverse problems are divided into separate subproblems, independent of each other, which can be solved in any order or simultaneously, providing the ability to control form any region of the projected duct, and permit significantly reduce design time. Individual subproblems are resolved nonlinear programming methods that do not require significant amounts of information storage. Based on the method of inverse problem of optimum design of diffusers was developed. Designed diffuser with degree of expansion – two, axial and radial dimensions and curved outline, which has in-separation flow, low losses and low sensitivity to changes in operating condition in the ranges typical for exhaust diffuser compressors and power gas turbines, and its axial dimension to 20% lower limit value of the axial dimension to prior to separation diffuser with straight outline and the same degree of expansion.en
dc.identifier.citationТемченко С. О. Обернена аеродинамічна задача для оптимального проектування кільцевих дифузорних каналів турбомашин [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.16 / Сергій Олександрович Темченко ; [наук. керівник Суботович В. П.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18. – укр.uk
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17139
dc.language.isouk
dc.publisherНТУ "ХПІ"uk
dc.subjectтурбомашиниuk
dc.subjectвісесиметрична течіяuk
dc.subjectкільцевий дифузорuk
dc.subjectаеродинамічні задачіuk
dc.subjectоптимальне проектуванняuk
dc.subjectавтореферат дисертаціїuk
dc.subjectturbomachineryen
dc.subjectaxially symmetric flowen
dc.subjectannular diffuseren
dc.subjectdirect and inverse problemen
dc.subjectoptimal designen
dc.subject.udc621.165
dc.titleОбернена аеродинамічна задача для оптимального проектування кільцевих дифузорних каналів турбомашинuk
dc.title.alternativeInverse problem for aerodynamic optimal design of turbomachinery annular diffuser ductsen
dc.typeThesisen
thesis.degree.advisorСуботович Валерій Петровичuk
thesis.degree.committeeMemberБойко Анатолій Володимировичuk
thesis.degree.committeeMemberТарасов Олександр Івановичuk
thesis.degree.committeeMemberЮдін Юрій Олексійовичuk
thesis.degree.departmentСпеціалізована вчена рада Д 64.050.11uk
thesis.degree.discipline05.05.16 – турбомашини та турбоустановкиuk
thesis.degree.grantorНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
thesis.degree.levelкандидатська дисертаціяuk
thesis.degree.nameкандидат технічних наукuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
avtoreferat_2015_Temchenko_Obernena.pdf
Розмір:
495.01 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.23 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: