Достатня умова скінченності точкового спектру транспортного оператора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Встановлено, що транспортний оператор за деяких умов може мати тільки скінченний точковий спектр.
It is proved that transport operator under certain conditions can have finite point spectrum only.

Опис

Ключові слова

перетворення Фур'є, аналітичне продовження, operator, spectrum, Fourier transformation, analytic extension

Бібліографічний опис

Івасик Г. В. Достатня умова скінченності точкового спектру транспортного оператора / Г. В. Івасик // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 58. – С. 108-113.

Зібрання