Дослідження впливу сонячної та місячної активності на імовірність виникнення дорожньо-транспортних пригод

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Наведені результати досліджень щодо оцінки впливу сонячної та місячної активності на безпеку дорожнього руху. Проведена математична формалізація зміни імовірності виникнення дорожньо-транспортних пригод в залежності від сонячної активності.
Results are presented of researches as evaluated by influencing of sun and lunar activity on safety of road motion. The mathematical formalization is conducted of change of probability of origin of road traffic accidents depending on the sun activity.

Опис

Ключові слова

результати дослідження, дорожній рух, математична формалізація, імовірність, road traffic accident, sun activity, lunar activity

Бібліографічний опис

Свідерський О. О. Дослідження впливу сонячної та місячної активності на імовірність виникнення дорожньо-транспортних пригод / О. О. Свідерський // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 56 (1029). – С. 154-158.

Зібрання