Визначення раціональних параметрів електролізу для одержання покривів сплавом Fe–Co–Mo з цитратних електролітів на основі Fe(III)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Ексклюзив

Анотація

Опис

Ключові слова

гальванічні покриви, тугоплавкі компоненти, осадження, молібден

Бібліографічний опис

Визначення раціональних параметрів електролізу для одержання покривів сплавом Fe–Co–Mo з цитратних електролітів на основі Fe(III) / Ю. Сачанова [та ін.] // ХІІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії : зб. пр. матеріалів конф., 2-4 травня 2018 р. – Харків : Ексклюзив, 2018. – С. 62.