Пріоритетні напрями посилення соціально-економічної безпеки підприємств

Ескіз недоступний

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Томенко Ю. І.

Анотація

Опис

Ключові слова

захищеність, економічна система, загроза, розвиток трудового потенціалу, security, economic system, threat, development of labor potential

Бібліографічний опис

Субота М. В. Пріоритетні напрями посилення соціально-економічної безпеки підприємств / М. В. Субота // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2019" : тр. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 грудня 2019 р. / ред. Є. М. Строков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Томенко Ю. І., 2019. – С. 25-27.