Комп'ютерне моделювання двостадійного спалювання пелет з біомаси

Ескіз недоступний

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Лідер

Анотація

Опис

Ключові слова

пелети з біомаси, комп'ютерне моделювання, ступеневе спалювання палива, сторчове спалювання, факельне спалювання, тангенційна схема спалювання, вихрове допалювання

Бібліографічний опис

Халатов А. А. Комп’ютерне моделювання двостадійного спалювання пелет з біомаси / А. А. Халатов , С. Г. Кобзар, Г. В. Коваленко // Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування : тези доп. 17-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 27-28 квітня 2021 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Лідер, 2021. – С. 68-70.