Вдосконалення системи нейтралізації газових викидів установки комплексної підготовки Новоселівського газоконденсатного родовища

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

природний газ, високоекономічне паливо, викиди, охорона атмосферного повітря, забруднюючі речовини, екологічна безпека, токсичність

Бібліографічний опис

Оцалюк О. С. Вдосконалення системи нейтралізації газових викидів установки комплексної підготовки Новоселівського газоконденсатного родовища / О. С. Оцалюк, О. М. Кондратенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 28-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2020, [28-30 жовтня 2020 р.] : у 5 ч. Ч. 4 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – С. 34