Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Тепловий баланс дизеля з системою газотурбінного наддуву"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Аналіз ефективності тепловикористання є одним з головних при оцінці техніко-економічних показників двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ). Теоретичною основою такого аналізу є фундаментальний закон збереження енергій, який записується відносно енергетичних потоків ДВЗ. Розглядаючи й аналізуючи складові частини балансу енергії дослідники роблять висновки щодо рівня ефективності ДВЗ, отримують необхідну інформацію для розрахунків систем охолоджування, змащення, газотурбінного наддуву. У розрахункових дослідженнях тепловий баланс використовують для визначення температури відпрацьованих газів ДВЗ.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, лабораторна робота, тепловий баланс, дизель, система газотурбінного наддуву, двигуни внутрішнього згоряння

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Тепловий баланс дизеля з системою газотурбінного наддуву" [Електронний ресурс] : з дисципліни "Теорія двигунів внутрішнього згоряння" : для студентів спец. 142 "Енергетичне машинобудування" / уклад.: Кравченко С. С., Ліньков О. Ю., Коваленко С. В. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2024. – 26 с.