Підвищення ефективності системи стимулювання персоналу організації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти системи стимулювання персоналу організації. Відносно проведеного аналізу запропонований ряд заходів стосовно удосконалення існуючої системи стимулювання праці персоналу в банківській сфері діяльності та зроблені висновки щодо їх впровадження.
In this article we have researched the theoretical and practical aspects of the system of staff incentives within the organization. Concerning the analysis we have offered a number of measures for the improvement of the existing system of staff incentives in banking area and made conclusions in regard to their implementation.

Опис

Ключові слова

система банківська, мотивація, плата заробітна, надбавки, прибуток, banking system, incentives, wages, bonuses, profit

Бібліографічний опис

Шилова К. В. Підвищення ефективності системи стимулювання персоналу організації / К. В. Шилова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 22 (995). – С. 123-127.

Зібрання