Дослідження регіонального ринку бісквітних напівфабрикатів як передумова виведення нового товару

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

ринок, бісквітні напівфабрикати, товар, підприємство, конкурентоспроможність, коржі

Бібліографічний опис

Тарасов І. Ю. Дослідження регіонального ринку бісквітних напівфабрикатів як передумова виведення нового товару / І. Ю. Тарасов, Т. Л. Мітяєва // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 27-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2019, [15-17 травня 2019 р.] : у 4 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 370.