Визначення собівартості медичних послуг як інструмент для прийняття управлінських рішень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Томенко Ю. І.

Анотація

Опис

Ключові слова

бюджетні установи, комунальні некомерційні підприємства, медицина, послуги, budgetary institutions, communal non-commercial enterprises, medicine, services

Бібліографічний опис

Шрам Т. В. Визначення собівартості медичних послуг як інструмент для прийняття управлінських рішень / Т. В. Шрам, О. Г. Зайцева // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2019" : тр. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 грудня 2019 р. / ред. Є. М. Строков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Томенко Ю. І., 2019. – С. 103-105.