Електроліт для нанесення покриттів сплавом залізо-кобальт-вольфрам

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ДП "Український інститут промислової власності"

Анотація

Електроліт для нанесення покриттів сплавом залізо-кобальт-вольфрам містить сульфат кобальту, сульфат натрію, борну кислоту, цитрат натрію, сульфат заліза (III) і вольфрамат натрію при такому співвідношенні компонентів, г/дм³: сульфат заліза (III) 30-60 сульфат кобальту 30-60 вольфрамат натрію 18-28 сульфат натрію 15-30 кислота борна 6 цитрат натрію 80-120 рН 4,0-4,5.

Опис

Ключові слова

патент, модель корисна, сульфат, вольфрамат натрію, борна кислота, цитрат натрію, електроліз

Бібліографічний опис

Пат. 104444 Україна, МПК C25D 3/56 (2006.01). Електроліт для нанесення покриттів сплавом залізо-кобальт-вольфрам [Текст] / І. Ю. Єрмоленко, М. В. Ведь, М. Д. Сахненко, С. І. Зюбанова, Г. В. Каракуркчі, І. В. Лагдан ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № u 2015 08501 ; заяв. 31.08.2015 ; публ. 25.01.2016, Бюл. № 2. – 5 с.