Електроліт для нанесення покриттів сплавом залізо-кобальт-вольфрам

Анотація
Електроліт для нанесення покриттів сплавом залізо-кобальт-вольфрам містить сульфат кобальту, сульфат натрію, борну кислоту, цитрат натрію, сульфат заліза (III) і вольфрамат натрію при такому співвідношенні компонентів, г/дм³: сульфат заліза (III) 30-60 сульфат кобальту 30-60 вольфрамат натрію 18-28 сульфат натрію 15-30 кислота борна 6 цитрат натрію 80-120 рН 4,0-4,5.
Опис
Ключові слова
патент, модель корисна, сульфат, вольфрамат натрію, борна кислота, цитрат натрію, електроліз
Бібліографічний опис
Пат. 104444 Україна, МПК C25D 3/56 (2006.01). Електроліт для нанесення покриттів сплавом залізо-кобальт-вольфрам [Текст] / І. Ю. Єрмоленко, М. В. Ведь, М. Д. Сахненко, С. І. Зюбанова, Г. В. Каракуркчі, І. В. Лагдан ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № u 2015 08501 ; заяв. 31.08.2015 ; публ. 25.01.2016, Бюл. № 2. – 5 с.