Дослідження напружено-деформованого стану металоконструкцій мостових кранів з різними конструкціями механізму пересування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Проведено порівняння впливу різних конструкцій механізму пересування мостових кранів на напружено-деформований стан їх металоконструкцій. Досліджено вітчизняну конструкцію механізму пересування крана на «викатних» буксах Харківського заводу «ПТУ» та фірми «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА». Ресурс металоконструкції останнього крана буде менш залежати від його механізму пересування завдяки конструктивним та технологічним рішенням в самому механізмі.
Comparison of influence of various designs of the mechanism of movement of bridge cranes on the intense deformed condition of their metalwork is carried out. Are investigated a domestic design of the mechanism of movement of the crane on axle boxes of the Kharkov plant "PTU" and KONEKREYNS UKRAINE firm. The resource of a metal construction of the last crane will depend less on its mechanism of movement thanks to constructive and technological decisions in the mechanism.
Опис
Ключові слова
букса, колесо, навантаження, bridge crane, movement mechanism, metal construction
Бібліографічний опис
Губський С. О. Дослідження напружено-деформованого стану металоконструкцій мостових кранів з різними конструкціями механізму пересування / С. О. Губський // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технології в машинобудуванні. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 42 (1085). – С. 65-74.