Використання біотехнологічних препаратів для виробництва екологічно безпечної сільськогосподарської продукції

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

біологізація рослинництва, органічна продукція, екологічно безпечні продукти, удосконалення агротехнічних процесів

Бібліографічний опис

Чуприна Ю. Ю. Використання біотехнологічних препаратів для виробництва екологічно безпечної сільськогосподарської продукції / Ю. Ю. Чуприна, О. М. Близнюк, Н. Ю. Масалітіна // Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій та косметичній промисловості [Електронний ресурс] : зб. матеріалів 10-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 листопада 2022 р. / ред. кол.: T. Mdzinarashvili [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 147-149. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60645.