Молодіжний сленг: застосування іншомовних запозичень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

мови світу, взаємовідносини, комп’ютерні технології, українська мова, англійська мова, молодіжні жаргонізми, словник сучасної молоді

Бібліографічний опис

Якименко А. І. Молодіжний сленг: застосування іншомовних запозичень / А. І. Якименко // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес. До 55 річниці першого польоту людини у космос : тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 19-20 квітня 2016 р., м. Харків : у 3 ч. Ч. 3 / редкол. Є. І. Сокол [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 62-63.