Організаційно-економічні аспекти інноваційної діяльності підприємств Харківської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Досліджено статистичні показники інноваційної діяльності промислових підприємств Харківської області у період 2000-2011 років. Виявлені певні тенденції зміни чисельності інноваційно-активних підприємств, впровадження ними нових технологій та забезпечення фінансування інновацій. Запропоноване створення Державного інформаційного банку інноваційних бізнес-проектів як механізму підвищення ефективності інноваційної діяльності на загальнодержавному рівні.
It is investigated statistic indecies of innovatory activity the Kharkov district industry enterprises at the period of 2000-2011 years. It is defined certain tendencies to change quantity of innovatory-active enterprises, to introduct by them new technologies and to provide financing of innovations. It is offered foundation the State information bank of innovatory business-projects as the mechanism to rise innovation-activity efficiency at a whole-state level.

Опис

Ключові слова

промисловість, інновації, технології, ефективність, управління, інвестиції, industry, innovations, technologies, introduction, efficiency, management, investment

Бібліографічний опис

Безугла Д. В. Організаційно-економічні аспекти інноваційної діяльності підприємств Харківської області / Д. В. Безугла // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 20 (993). – С. 112-121.

Зібрання