Архітектура відкритої P2P хмарної системи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Запропонована архітектура відкритої хмарної системи на основі P2P мережі. Реалізація такої архітектури дозволяє побудову приватної або публічної хмарної системи. Описана концепція побудови P2P мережі та взаємодію клієнт-хмара. Описаний загальний протокол обміну даними між клієнтами та хмарою.
Architecture of an open cloud systems based on P2P networks is described. An implementation of this architecture allows constructing public or private cloud systems. The concept of building P2P network and client-cloud interaction is proposed. A basic protocol for data exchange between customers and cloud system is described.

Опис

Ключові слова

високопродуктивні обчислювальні системи, хмарні обчислення, спільні хмарні системи, мережа, high-performance computing, cloud computing, P2P systems, community cloud

Бібліографічний опис

Харченко К. В. Архітектура відкритої P2P хмарної системи / К. В. Харченко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 56 (1029). – С. 167-172.

Зібрання