Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я. Частина 5

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2020 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств. Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Опис

Ключові слова

конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону, військові формування, правоохоронні органи, Збройні Сили України

Бібліографічний опис

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 28-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2020, [28-30 жовтня 2020 р.] : у 5 ч. Ч. 5 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – 274 с.