Кінетика електродних процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Викладено сучасні уявлення про електрохімічні системи і закономірності перебігу реакцій на міжфазових межах. Висвітлено фізико-хімічне підґрунтя електрохімічних реакцій як окремого класу гетерогенних перетворень. Детально розглянуто окремі стадії електродних реакцій, закономірності транспортування електродно-активних частинок, елементарний акт перенесення заряду, механізми найважливіших у практичному відношенні електрохімічних реакцій. Значну увагу приділено методичному забезпеченню лабораторного практикуму, запропоновано багатоваріантні завдання та вправи. Розраховано на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання напрямів "Хімічна технологія та інженерія", "Інженерна механіка", "Приладобудування" та ін.

Опис

Ключові слова

поляризація, стадійність, перенапруга дифузійна, дифузія конвективна, перенапруга електрохімічна, реакції електрохімічні

Бібліографічний опис

Сахненко М. Д. Кінетика електродних процесів : навч. посібник / М. Д. Сахненко, В. М. Артеменко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – 205 с.