СМС-повідомлення як тип електронної комунікації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

комунікаційні технології, інтернет-комунікації, конфіденційність комунікації, міжперсональна комунікація, портативні прилади, безпровідний спосіб, літературна мова

Бібліографічний опис

Заратуйко А. О. СМС-повідомлення як тип електронної комунікації / А. О. Заратуйко // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес. До 55 річниці першого польоту людини у космос : тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 19-20 квітня 2016 р., м. Харків : у 3 ч. Ч. 3 / редкол. Є. І. Сокол [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 22-23.