Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Захист від теплового випромінювання"

Ескіз недоступний

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Панов А. М.

Анотація

На підприємствах машинобудівного профілю при проведенні різних технологічних процесів (зварювання, ливарне виробництво, термічні роботи тощо) виникає небезпека теплового (інфрачервоного) випромінювання. Інфрачервоні (ІЧ) випромінювання чинять на організм людини в основному теплову дію. Залежно від довжини хвилі ІЧ-випромінювання поділяються на короткохвильові з довжиною хвилі від 0,76 до 1,4 мкм та довго-хвильові – більше 1,4 мкм. Саме довжина хвилі значною мірою обумовлює проникну здатність ІЧ-випромінювань. Найбільшу проникну здатність мають короткохвильові ІЧ-випромінювання, які впливають на органи та тканини організму людини, що знаходяться на глибині кількох сантиметрів від поверхні тіла. ІЧ промені довгохвильового діапазону затримуються поверхневим шаром шкіри. Спектр ІЧ-випромінювань (довгохвильових чи короткохвильових) в основному залежить від температури джерела променів: при температурі до 100 °С випромінюються довгохвильові промені, а при температурі більше ніж 100 °С – короткохвильові. При тривалому перебуванні людини в зоні теплового променевого потоку, як і при систематичному впливі високих температур, відбувається різке порушення теплового балансу в організмі. При цьому порушується робота терморегулювального апарату, посилюється діяльність серцево-судинної та дихальної систем, відбувається значне потовиділення, яке призводить до втрати потрібних для організму солей. Інтенсивність теплового випромінення обумовлює також появу певних нервових розладів: дратівливість, часті болі голови, безсоння.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, тепловий баланс, інфрачервоні випромінювання, температура, технологічні процеси

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Захист від теплового випромінювання" з дисципліни "Безпека виробничих процесів і устаткування" : для студентів освітньо-кваліфікац. рівня бакалавр, напрям підготовки 263 "Цивільна безпека" / уклад.: І. М. Любченко, І. О. Мезенцева ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Панов А. М., 2018. – 29 с.