Определение магнитного давления в углах при деформировании листовых заготовок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Представлено нову схему магнітно-імпульсного штампування у кутах листової заготовки. За допомогою перетворення Лапласу розв’язані диференційні рівняння Максвела. Знайдені розподіли напруженостей магнітного поля та магнітного тиску на заготовку.
The new scheme of pulse-magnetic stamping of sheet slug corners was presented. The differential equations of Maxwell was solved by Laplas method. The distribution of magnetic field components and magnetic pressure were presented.

Опис

Ключові слова

уравнения Максвела, ток, преобразования Лапласа, токопровод, металлический лист

Бібліографічний опис

Бондарь С. В. Определение магнитного давления в углах при деформировании листовых заготовок / С. В. Бондарь, Д. В. Лавинский // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 42. – С. 11-14.

Зібрання