Моделювання кількості транзакцій із застосуванням шаблонів

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

прогнозні значення, показники продажів, часові ряди, короткострокове прогнозування, модель прогнозування часових рядів, адаптивні моделі, шаблони, обчислювальні експерименти, кількість покупців, роздрібні продажі

Бібліографічний опис

Моделювання кількості транзакцій із застосуванням шаблонів / О. А. Галуза, О. В. Костюк, А. О. Нікульченко, О. Б. Ахієзер, М. О. Асландуков // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 30-ї Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2022, 19-21 жовтня 2022 р. / ред. Є. І. Сокол ; уклад. Г. В. Лісачук. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 837.