Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Випробування силових агрегатів транспортних засобів"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

У процесі виконання лабораторних робіт студенти вивчають різноманітні методи та засоби вимірювання: температури рідин та газів, витрат повітря, частоти обертання. При виконанні цих лабораторних робіт студенти вивчають такі питання: види та цілі випробувань; методи та засоби теплотехнічних вимірювань; методи та засоби спеціальних вимірювань; устрій випробувальних стендів; методи визначення похибок вимірювання. Кожна лабораторна робота містить конкретне завдання, яке виконується безпосередньо групою студентів, що включає практичне випробування двигуна та обробку отриманих результатів. Як результат – студенти набувають практичні навички з теплотехнічних та спеціальних вимірювань, які застосовуються при випробуваннях двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ).

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, лабораторна робота, силовий агрегат, транспортний засіб, машинобудування, двигуни

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Випробування силових агрегатів транспортних засобів" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 142 "Енергетичне машинобудування" / уклад.: Кравченко С. С., Білик С. Ю., Мешков Д. В., Коваленко С. В. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2024. – 30 с.