Визначення ефективності створення нових робочих місць та працезабезпечення при впровадженні інновацій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
У роботі розроблено методику визначення ефективності створення нових робочих місць і праце збереження при впровадженні промислових інновацій. Запропоновані методи розрахунку ефекту від змінення чисельної величини потреби в робочій силі при впровадженні інновацій. Встановлено доцільність впровадження нововведень.
This paper presents the method of determining the effectiveness of job creation and laborsaving in the implementation of industrial innovation. Were presented the methods for calculating the effect of changing the numerical value of the labor requirements when implementing innovations. Their relevance of innovations has been established.
Опис
Ключові слова
сила робоча, спрямованість інноваційна, процеси інноваційні, виробництво, цикл життєвий
Бібліографічний опис
Юдович К. Ю. Визначення ефективності створення нових робочих місць та працезабезпечення при впровадженні інновацій / К. Ю. Юдович, А. І. Яковлєв // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 25. – С. 3-7.