Педагогічні особливості підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю "Цивільна безпека"

Анотація
Зростання кількості надзвичайних ситуацій, складність їх ліквідації, вимагають удосконалення підготовки бакалаврів-інженерів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Велику значущість у навчанні та підготовці бакалаврів-інженерів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» має педагогічна технологія, як продумана в усіх деталях модель педагогічної діяльності з проектування, організації та проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для студента та викладача.
Опис
Ключові слова
цивільна безпека, інженер з охорони праці, педагогічна технологія, педагогічні умови
Бібліографічний опис
Євтушенко Н. С. Педагогічні особливості підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю "Цивільна безпека" [Електронний ресурс] / Н. С. Євтушенко, Н. Є. Твердохлєбова, О. В. Сухенко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика = Psychological and pedagogical problems of higher and secondary education in the conditions of modern challenges: theory and practice : матеріали 7-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 16-18 березня 2023 р. / редкол.: В. М. Білик [та ін.] ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – С. 740-743. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/65800.