Педагогічні особливості підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю "Цивільна безпека"

Ескіз недоступний

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Зростання кількості надзвичайних ситуацій, складність їх ліквідації, вимагають удосконалення підготовки бакалаврів-інженерів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Велику значущість у навчанні та підготовці бакалаврів-інженерів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» має педагогічна технологія, як продумана в усіх деталях модель педагогічної діяльності з проектування, організації та проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для студента та викладача.

Опис

Ключові слова

цивільна безпека, інженер з охорони праці, педагогічна технологія, педагогічні умови

Бібліографічний опис

Євтушенко Н. С. Педагогічні особливості підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю "Цивільна безпека" [Електронний ресурс] / Н. С. Євтушенко, Н. Є. Твердохлєбова, О. В. Сухенко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика = Psychological and pedagogical problems of higher and secondary education in the conditions of modern challenges: theory and practice : матеріали 7-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 16-18 березня 2023 р. / редкол.: В. М. Білик [та ін.] ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – С. 740-743. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/65800.