Методичні підходи до оцінки впливу макрооточення на стратегічне управління підприємством

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Стаття присвячена питанням сучасного впливу макрооточення на стратегічне управління підприємством, необхідності розробки моделей оцінки такого впливу.
The article deals with the modern influence of the microenvironment on the strategic management of the enterprise, the need to develop models for assessing the impact of such.
Опис
Ключові слова
стратегічні зони, світовий ринок, баланс, конкурентоспроможність
Бібліографічний опис
Каретнікова В. С. Методичні підходи до оцінки впливу макрооточення на стратегічне управління підприємством / В. С. Каретнікова, Р. О. Побережний // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 36-1. – С. 70-75.