Контроль твердості питної води за електричними параметрами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Запропоновано твердість питної води контролювати за електричними параметрами. Наведено графічні результати досліджень.

Опис

Ключові слова

органолептичні властивості, якість, мінеральний склад, реактивна складова, імпедансний метод

Бібліографічний опис

Мартинович Н. В. Контроль твердості питної води за електричними параметрами / Н. В. Мартинович, Є. В. Походило // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 46. – С. 122-125.

Зібрання