Кластеризація банків України за їх основними показниками діяльності

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

обробка даних, аналіз даних, інформаційні технології, методи кластеризації, банківська система, фінансовий контроль, банківський нагляд, фінансово-економічні показники, алгоритми кластеризації, кластери, кластеризація банків, метод нечіткої кластеризації, ефективність рекомендацій, контроль діяльності банків

Бібліографічний опис

Ткаченко А. С. Кластеризація банків України за їх основними показниками діяльності / А. С. Ткаченко, О. В. Костюк, І. В. Сердюк // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 30-ї Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2022, 19-21 жовтня 2022 р. / ред. Є. І. Сокол ; уклад. Г. В. Лісачук. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 854.