Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Проектування штампованої заготівки"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Обробка металів тиском (ОМТ) внаслідок високої продуктивності, якості поверхні та механічних властивостей оброблюваних матеріалів, можливості автоматизації відноситься до найбільш прогресивних способів виготовлення заготівок. В даний час близько 90% по масі всієї сталі і більше 55% кольорових сплавів піддається різним видам обробки тиском. В даний час відомо більше ніж 400 способів ОМТ. Одним з основних способів ОМТ є штампування. Метою практичного заняття є закріплення теоретичної інформації та отримання практичних навичок проектування штампованих заготівок деталей двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ). Досягнення поставленої мети є найбільш результативним у разі попередньої самопідготовки студента до практичного заняття. У ході заняття стисло викладається методика проектування штампованої заготівки; кожному студенту видається індивідуальне завдання для виконання самостійної роботи. Викладач контролює виконання роботи студентами. Захист звітів до практичних занять проводиться на консультаціях. Звіт виконується індивідуально кожним студентом в окремому зошиті. При оформленні звіту слід керуватися вимогами стандарту СТВУЗ-ХПІ-3.01-2006. Текстові документи у сфері навчального процесу.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, машинобудування, обробка металів тиском, двигуни внутрішнього згоряння, способи отримання поковок, штампування на молотах, гвинтові преси, гідравлічні преси, горизонтально-кувальні машини

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Проектування штампованої заготівки" з дисципліни "Прогресивні технології машинного виробництва" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 142 "Енергетичне машинобудування" / уклад.: А. В. Савченко, С. Ю. Білик, Н. М. Бекарюк ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 40 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/65261.