Вплив на параметри передачі ексцентриситету та еліптичності коаксіальних радіочастотних кабелів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Based on numerical calculations performed analysis of the impedance eccentricity and ellipticity of RF coaxial cables. It is shown that taking into account the changes of all parameters in the inhomogeneous initial design of the cable increases the accuracy in determining the wave resistance.
На основі числових розрахунків виконано аналіз впливу на хвильовий опір ексцентриситету та еліптичності коаксіальних радіочастотних кабелів. Показано, що урахування зміни всіх первинних параметрів в неоднорідній конструкції кабелю призводить до підвищення точності в визначенні хвильового опору.

Опис

Ключові слова

передача даних, оптоволоконні кабелі, хвильовий опір, коефіцієнт загасання, ексцентриситет, еліптичність

Бібліографічний опис

Кєссаєв О. Г. Вплив на параметри передачі ексцентриситету та еліптичності коаксіальних радіочастотних кабелів / О. Г. Кєссаєв // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Енергетика: надійність та енергоефективність. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 59 (1032). – С. 62-69.