Кафедра "Передача електричної енергії"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/pee

Кафедра "Передача електричної енергії" була заснована у березні 1930 року академіком АН України Василем Михайловичем Хрущовим. У Технологічному інституті викладання електротехніки вперше було розпочато ще у 1893 році.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 3 доктора технічних наук, 12 кандидатів технічних наук ; 2 співробітника мають звання професора, 9 – доцента, 1 – старшого наукового співробітника.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 501
 • Документ
  Methods for forecasting and preventing ice and frost deposits on power lines
  (2023) Shmatov, Anton Oleksiyovych; Cherkashyna, Veronika Viktorivna
  The means and technologies for predicting and preventing frost and ice deposits on the wires of overhead power lines in the power grids of foreign countries are presented. The focus is on such systems as Meteo, dynamic thermal rating (DTR), online monitoring of China Southern Power Grid, Variable resistan cecable (VRC) deicing system and mobile ice melting units. The advantages and disadvantages of these systems are analyzed and it is found that such approaches require energy consumption and are relevant only for the relevant region of the power grid, depending on weather conditions and the distance of electricity transmission.
 • Документ
  Structuring overhead lines 35 – 750 kV in accordance with the concept Smart Grid
  (GS publishing service Sherman Oaks, Los Angeles, 2021) Cherkashyna, V. V.
  The presented article is devoted to the study of processes affecting the transmission of electricity. The study uses a discounted cost model for 35 - 750 kV overhead lines, which is improved by changing the analytical relationship of investment to wire cross-section. To analyze this model, a criterial method is used that allows decision making in relative units with incomplete initial information. In the course of research it was found that improving the structure of overhead lines 35– 750 kV by optimizing the parametric series of wires reduces the effect of network heterogeneity. The proposed direction has a number of features, in particular, it shows a consistent improvement in the structure of lines. In comparison with similar well-known approaches, the advantage of the proposed approach is that it allows to bring the energy facility for subsequent equipping with monitoring systems and control of the line operation parameters in accordance with the concept Smart Grid.
 • Документ
  Застосування вихрострумових методів неруйнівного контролю в електроенергетиці
  (2021) Баклицький, Владислав Миколайович; Борисенко, Євген Анатолійович; Черкашина, Вероніка Вікторівна
  Розглянуто можливість використання вихрострумових методів неруйнівного контролю в електроенергетиці. Проаналізовано з застосуванням амплітудного і фазового методів неруйнівного контролю зміну параметрів проводу АС 240/32 мм2 і виявлено, що зі збільшенням механічного зусилля на провід зменшується питома електрична провідність проводу і збільшується його питомий опір. В результаті такої зміни значень параметрів подовжується провід, що приводить до збільшення стріли провисання та можливого його обриву, що спонукає до ускладнення режиму роботи електричних мереж й обумовлює доцільність контролювання поточних параметрів повітряних ліній електропередачі.
 • Документ
  Совершенствование управления транспортом электрической энергии за счет структурирования воздушных линий 35 – 750 кВ
  (Artmedia 24, Satteldorf, Germany, 2021) Черкашина, Вероника Викторовна
  Для совершенствования управления транспортом электрической энергии предложено структурирование воздушных линий на основе оптимизации параметрических рядов сечений проводов и вмонтированного в фазный провод волоконно-оптического кабеля. Реализация предлагаемого направления исследовалась на технико-экономической модели воздушных линий 35 – 750 кВ, основное отличие которой заключается в изменении аналитической связи инвестиций в линии с сечением провода. Для анализа разработанной модели использован критериальный метод, который позволил уйти от неопределенности исходной информации. Реализация данного направления позволит снизить влияние неоднородности сети, перейти к унификации воздушных линий и контролировать текущие параметры объекта в реальном времени.
 • Документ
  Комплексний аналіз розвитку українських електричних мереж відповідно концепції Smart Grid
  (2021) Черкашина, Вероніка Вікторівна; Баклицький, Владислав Миколайович
  Показано, що розвиток Українських електричних мереж відповідно концепції Smart Grid потребує комплексного підходу до формування стратегії інтелектуалізації мереж. Запропоновано, в рамках даної стратегії, розширення функцій системи АСКОЕ в зв’язку зі збільшенням джерел розосередженого генерування; вдосконалення системи SCADA, як одного із варіантів методу комунікації на різних рівнях постачальників та споживачів електричної енергії; спільне використання систем WAMS і модернізованої системи SCADA, як вдосконаленого інструменту підтримки прийняття рішень щодо надійності електричної мережі та максималізації її пропускної здатності; одночасне підвищення інформативності розподілу, передачі та споживання електричної енергії і перегляду концепції формування електричної мережі щодо силового обладнання; виділення розподільчих мереж 6 - 10 кВ в окремий блок диспетчерського керування та збору даних для оптимізації роботи оперативно - диспетчерського персоналу та підвищення надійності електропостачання.
 • Документ
  Определение влияния электромагнитного поля воздушных линий переменного тока на экосистемы
  (2020) Черкашина, Вероника Викторовна; Черемисин, Николай Михайлович
 • Документ
  Вплив оптимізації перерізів проводів повітряних ліній на регламент реконструкцій розподільних електричних мереж
  (Lodz University of Technology, 2019) Черкашина, Вероніка Вікторівна
  У статті наведено результати досліджень впливу оптимізації проводів повітряних ліній 35 - 110 кВ щодо правил реконструкції розподільних електричних мереж. Алгоритмічні основи аналізу впливу оптимізації проводів повітряних ліній на сформовано реконструкцію розподільних електричних мереж. Обґрунтовується, що оптимізація проводів повітряних ліній 35 - 110 кВ дозволяє регулювати терміни реконструкція розподільних електричних мереж при проектуванні.
 • Документ
  Розвиток повітряних ліній електропередачі з застосуванням волоконно-оптичних кабелів
  (Вінницький національний технічний університет, 2018) Черкашина, Вероніка Вікторівна
  Обґрунтовано доцільність застосування волоконно-оптичних кабелів при розвитку повітряних ліній електропередачі, що дозволить розширити функціональні можливості об’єкта за рахунок створення систем моніторингу параметрів ліній та автоматизованих систем диспетчерського керування.
 • Документ
  Substantiation of parametric series of overhead lines wire cross-sections in conditions market and insufficient initial information
  (Товариство польських інженерів електротехніки та електроніки, 2017) Lezhniuk, P. D.; Cheremisin, M. M.; Cherkashyna, V. V.; Denisova, N.; Smolarz, A.; Abdreshova, S.
  One of directions in developing overhead lines in conditions market and insufficient initial information by optimizing parametric series of wire cross-sections has been substantiated. An optimization criterion of parametric series of wire cross-sections has been formed, recommendations on unification of overhead lines have been offered.
 • Документ
  Врахування інноваційних технологій в задачах проектування повітряних ліній електропередачі
  (2020) Бондаренко, Володимир Омелянович; Горкунов, Борис Митрофанович; Черкашина, Вероніка Вікторівна
  У статті обґрунтовано необхідність врахування інноваційних технологій під час проектування повітряних ліній електропередачі. Відмінною особливістю запропонованого підходу є доцільність враховувати під час проектування наявність засобів контролю поточних технологічних параметрів об’єкту для керування в період експлуатації режимами роботи електричних мереж в реальному часі з метою оптимізації перетоків активної потужності і зменшення технологічних втрат.
 • Документ
  Визначення доцільності інвестування у вдосконалення повітряних ліній 35 – 750 кВ
  (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020) Черкашина, Вероніка Вікторівна
 • Документ
  Вдосконалення методу оцінювання напруженості електричних полів повітряних ліній електропередачі
  (Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2019) Черкашина, Вероніка Вікторівна; Черемісін, Микола Михайлович
 • Документ
  Совершенствование структуры воздушных линий для повышения информативности электропередачи
  (Харківський національний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, 2018) Бондаренко, Владимир Емельянович; Барбашов, Игорь Владимирович; Черкашина, Вероника Викторовна
  Представлено направление развития воздушных линий за счет оптимизации параметрических рядов сечений проводов, которое позволит снизить влияние неоднородности сети, перейти к унификации воздушных линий, увеличить регламент реконструкций объекта. Оснащение линий системами мониторинга в рамках данного направления позволит контролировать параметры объекта в реальном времени для повышения информативности электропередачи.
 • Документ
  Обгрунтування пріоритетного напрямку проектування повітряних ліній в сучасних умовах
  (Институт энергетики Академии наук Молдовы, 2017) Черемісін, Микола Михайлович; Черкашина, Вероніка Вікторівна
  Розділ 1 присвячений побудові і аналізу критеріальним методом техніко-економічних моделей повітряних ліній 110-750 кВ з урахуванням вартості відводу земельних ділянок під трасу ліній. При побудові техніко-економічних моделей практично неможливо врахувати усі внутрішні часто стохастичні зв'язки, елементи яких не можуть бути виражені однозначно, що призводить до неповноти інформації. Тому для аналізу розроблених моделей ліній було застосовано критеріальний метод, який дозволяє прийняти рішення при неповній і невизначеній вихідній інформації. Реалізуючи кожне рівняння критеріальним методом отримано співвідношення складових в оптимальному варіанті проектування повітряних ліній різних конструкцій у відповідному класі напруги. В розділі 2 представлено передпроектний аналіз оптимальних варіантів проектування повітряних ліній з використанням розроблених в розділі 1 техніко-економічних моделей та обгрунтувано методом Т. Сааті пріоритетний напрямок проектування ліній, що дозволяє вирішити задачу по впровадженню в практику проектування повітряних ліній підвищеної пропускної здатності і зниженого електромагнітного впливу.
 • Документ
  Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах
  (Луцький національний технічний університет, 2017) Добровольська, Любов Наумівна; Бондаренко, Володимир Омелянович; Черкашина, Вероніка Вікторівна; Гадай, Андрій Валентинович; Грицюк, Юрій Віталійович; Грицюк, Ірина Василівна; Давиденко, Людмила Валеріївна; Коменда, Наталія Володимирівна; Волинець, Владислав Ігорович
  В монографії представлено результати актуальних наукових досліджень в галузі підвищення ефективності споживання електричної енергії в електротехнічних системах і комплексах засобами вдосконаленого контролю за параметрами функціонування повітряних ліній змінного струму, динамічної компенсації реактивних навантажень та організації відповідних систем енергетичного менеджменту.
 • Документ
  Вдосконалення повітряних ліній електропередачі на базі уніфікації
  (Симфонія форте, 2017) Черкашина, Вероніка Вікторівна
 • Документ
  Педагогічні аспекти в формуванні лідерських якостей під час підготовки студентів технічних спеціальностей
  (2020) Петренко, Олександр Олексійович; Черкашина, Вероніка Вікторівна; Трегубова, О. В.
 • Документ
  Підвищення ефективності електропостачання за рахунок структуризації ліній електропередачі
  (2020) Черемісін, Микола Михайлович; Черкашина, Вероніка Вікторівна
 • Документ
  Визначення економічної ефективності вдосконалення повітряних ліній електропередачі
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Черкашина, Вероніка Вікторівна