Термоупругое состояние пластин, выполненных из различных материалов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Розглянуто проблеми ідентифікації теплофізичних та механічних властивостей прямокутних пластинок. Наведено їх класифікацію та постанови. Також у даній статті розглядаються питання термопружності плит з пористих матеріалів.
The problems of the identification thermophysical and mechanical parameters of rectangular’s plates. Kvalifications are discussed. This article is devoted to the problem of thermoelasticity of the plate. Theses plates are constructed from the porous materials.

Опис

Ключові слова

модуль Юнга, коэффициент Пуассона, термоупругость, пористость, метод суперэлементов

Бібліографічний опис

Повгородний В. О. Термоупругое состояние пластин, выполненных из различных материалов / В. О. Повгородний // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 30. – С. 143-151.

Зібрання