Фізико-хімічні основи проектування обладнання для термохімічної конверсії сумішей біотехнічних відходів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Наведено перспективи використання альтернативних видів палива в Україні. Представлена порівняльна характеристика властивостей різних видів палива, його вартість та вимоги по якості: теплотворна здатність сухої маси, вологість, середній розмір частинок, вміст золи. Досліджено проблеми енергетичного використання біопалив з рослинної біомаси шляхом створення нового покоління опалювальних пристроїв.
The prospects of using the alternative fuels in Ukraine are shown. The comparative characteristics of the different fuels properties, the costs and demands of the quality are presented. They are the calorific value of dry weight, the moisture content, the average particle size, the ash content. The problems of en-ergy using of biofuels from plant biomass through the creation of a new generation of heating devices is investigated. Confirmed that the installation of the boiler with a capacity of accumulation has several ad-vantages, namely reduced costs of biofuels by 20 ÷ 30 %; extended service life of the boiler and chimney, resulting minimal formation of tar and acids while minimizing the boiler to transient conditions and in-creases comfort heating system and its environmental safety.

Опис

Ключові слова

енергоефективність, альтернативні види палива, твердопаливні котли, рослинна біомаса, газогенерація, energy efficiency, alternative fuels, solid fuel boilers, plant biomass, gas generation

Бібліографічний опис

Серьогін О. О. Фізико-хімічні основи проектування обладнання для термохімічної конверсії сумішей біотехнічних відходів / О. О. Серьогін, О. О. Осьмак, А. В. Башта // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 52 (1094). – С. 124-130.

Зібрання