Вдосконалення політики ціноутворення в сучасних умовах господарювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуто метод ціноутворення, який би в сучасних умовах господарювання був орієнтований на споживача.
The method of pricing, which in modern terms is oriented to the user, is considered.

Опис

Ключові слова

ціна, бажаність, конкурентоспроможність, продукція, price, valued pricing, function of desirability, competitiveness of commodity

Бібліографічний опис

Педенко М. М. Вдосконалення політики ціноутворення в сучасних умовах господарювання / М. М. Педенко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 20 (993). – С. 121-126.

Зібрання