Спосіб травлення титану і титанових сплавів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Анотація
Спосіб травлення титану і титанових сплавів полягає у тому, що титан або його сплави піддають попередньому хімічному травленню у розчині, що містить сульфатну кислоту і фторид амонію, а потім проводять основне комбіноване хімічно-електрохімічне травлення.
Опис
Ключові слова
патент, хімічно-електрохімічне травлення, анодна поляризація, сульфатна кислота, титанові деталі
Бібліографічний опис
Пат. на корисну модель 140556 Україна, МПК (2020.01) C23G 1/00. Спосіб травлення титану і титанових сплавів / Будьонний А. І., Пилипенко О. І., Смірнова О. Л., Бухіник О. О., Анікєєва П. С. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2019 05362 ; заявл. 20.05.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. – 2 с.