Підвищення перешкодостійкості ферозондових дефектоскопів до магнітних полів перешкод

dc.contributor.authorБезкоровайний, Володимир Сергійовичuk
dc.date.accessioned2015-12-21T09:19:01Z
dc.date.available2015-12-21T09:19:01Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Харків, 2015. У дисертаційній роботі вирішується проблема підвищення перешкодостійкості ферозондових дефектоскопів до магнітних полів перешкод, викликаних кінцевими розмірами контрольованих деталей, їх ступінчастими ї галтельними переходами, магнітною неоднорідністю феромагнітного матеріалу. Запропоновано метод розрахунку магнітного поля перешкоди, індукованого намагніченою деталлю, заснований на вирішенні інтегрального рівняння з використанням лінійної апроксимації функції намагнічування, що скорочує порядок системи алгебраїчних рівнянь. У якості вимірювального перетворювача перешкодостійкого ферозондового дефектоскопа пропонується використовувати блок магнітної системи, що складається з двох ідентичних ферозондів з U-подібними осердям. Результати численних і натурних експериментів показали, що магнітний потік в осерді ферозонду з U-подібним осердям, з перемичкою, розташованою безпосередньо над дефектом, в 8-12 разів менше потоку вимірювального (основного) ферозонду.uk
dc.description.abstractThesis for granting the Degree of Candidate of Technical sciences in speciality 05.11.13 – Devices and methods of testing and materials structure determination. – National technical university "Kharkiv Politechnical Institute", Kharkiv, 2015. In the thesis the problem of improving the noise immunity of fluxgate flaw detector to interference’s magnetic fields caused by the finite size of controlled items, their step and fillet connections, the magnetic inhomogeneity of ferromagnetic material has been solved. The method of calculating the magnetic field interference induced by the magnetized part, based on the solution of the integral equation using a linear approximation of the function of the magnetization, which reduces the order of the system of algebraic equations has been proposed. As a transmitter error-correcting ferroprobe flaw is proposed to use a block of the magnetic system consisting of two identical ferroprobes with a U-shaped core. The results of numerical and field experiments have shown that the magnetic flux in the core flux gate with a U-shaped core, with a jumper directly above a defect is 8-12 times smaller than the flow of measurement (main) ferroprobe.en
dc.identifier.citationБезкоровайний В. С. Підвищення перешкодостійкості ферозондових дефектоскопів до магнітних полів перешкод [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 / Володимир Сергійович Безкоровайний ; [наук. керівник Яковенко В. В.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: с. 17-20. – укр.uk
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18960
dc.language.isouk
dc.publisherДрукарня "Фінвей"uk
dc.subjectферозондuk
dc.subjectнапівзамкнене осердяuk
dc.subjectполе вектора намагніченостіuk
dc.subjectперешкодостійкістьuk
dc.subjectінтегральне рівнянняuk
dc.subjectкомпенсаціяuk
dc.subjectчисельний експериментuk
dc.subjectдефектоскопuk
dc.subjectавтореферат дисертаціїuk
dc.subjectferroprobeen
dc.subjectsemi-enclosed coreen
dc.subjectmagnetization vector fielden
dc.subjectnoise immunityen
dc.subjectintegral equationen
dc.subjectcompensationen
dc.subjectnumerical experimenten
dc.subjectflaw detectoren
dc.subject.udc620.179.14
dc.titleПідвищення перешкодостійкості ферозондових дефектоскопів до магнітних полів перешкодuk
dc.title.alternativeImproving the noise immunity of fluxgate flaw detectors to interference’s magnetic fieldsen
dc.typeThesisen
thesis.degree.advisorЯковенко Валерій Володимировичuk
thesis.degree.committeeMemberГурин Анатолій Григоровичuk
thesis.degree.committeeMemberСучков Григорій Михайловичuk
thesis.degree.committeeMemberГлоба Світлана Миколаївнаuk
thesis.degree.departmentСпеціалізована вчена рада Д 64.050.09uk
thesis.degree.discipline05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовинuk
thesis.degree.grantorНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
thesis.degree.levelкандидатська дисертаціяuk
thesis.degree.nameкандидат технічних наукuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
avtoreferat_2015_Bezkorovainyi_Pidvyshchennia.pdf
Розмір:
2.62 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: