Визначення "мертвої зони" при ультразвуковому контролі виробів циліндричної форми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Визначено мінімальну відстань від перетворювача, або "мертву зону" у довгомірному виробі, починаючи з якої ультразвукове поле заповнює весь переріз ОК на деякій його відстані. Наведені розрахунки для стрижнів з різних матеріалів та діаметру, а також розмірів та конструкції перетворювача та кута введення α ультразвукових імпульсів у виріб.
Determine the minimum distance from the transducer,or "dead zone" in the long products from which the ultrasonicfield fills the entirecross section of the object of control at a certa in distance of it. The calculations forrods of different material sanddiameter sand the sizes of the, designan dinverterinputangle αultrasonicpulsesin to the product

Опис

Ключові слова

"мертва зона", п’єзоперетворювач, ультразвукове поле, прозвучування, контроль, "dead zone", piezoelectric ctransducer, ultrasonicfield, sounding, testing

Бібліографічний опис

Ноздрачова К. Л. Визначення "мертвої зони" при ультразвуковому контролі виробів циліндричної форми / К. Л. Ноздрачова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 4 (978). – С. 102-105.