Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи "Розрахунок регулятора частоти обертання колінчастого валу дизеля"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Методичні вказівки розроблені відповідно до затвердженої програми курсу «Автоматичне регулювання силових установок транспортних засобів» і призначені для студентів спеціальності 142 – “Енергетичне машинобудування”. Вони можуть бути використані при виконанні розрахункової роботи або відповідних розділів курсового і дипломного проектів, кваліфікаційної роботи бакалавра. Об’єктом розрахунку обраний механічний всережимний регулятор частоти обертання колінчастого валу дизеля прямої дії типу Р11М, що призначений для швидкохідних дизелів, які працюють на загальне навантаження паралельно з іншими аналогічними агрегатами. Вибір регулятора даного типу в якості об’єкта розрахунків обумовлений тим, що його конструкція включає важливі додаткові елементи, врахування яких в розрахунках спонукає поглибленого розуміння процесів регулювання. Такими елементами є: 1. Пристрій для регулювання ступеня нерівномірності вимірювача у вигляді додаткової пружини зі змінним нахилом, а отже, зі змінною жорсткістю, що приведена до муфти вимірювача. 2. Жорстко приєднаний катаракт, що забезпечує стійкість динамічних процесів при малих ступенів нерівномірності за рахунок добавлення жорсткості пружини К до жорсткості пружин вимірювача на несталих режимах. Виконуючи лабораторні роботи з курсу «Автоматичне регулювання силових установок транспортних засобів», студенти проводять експериментальні дослідження процесів регулювання обертання колінчастого валу (КВ) лабораторного дизель-генератора, що оснащений регулятором Р11М. При цьому отримані результати досліджень наглядно демонструють розрахункові результати. Завдання на розрахункову роботу кожний студент отримує індивідуально з вказівкою номера варіанта. Розрахункова робота складається з двох частин. Зміст першої частини є розрахунок статичних характеристик регулятора. У другій частині ведеться розрахунок показників динамічної стійкості системи автоматичного регулювання (САР) дизель-генератора з регулятором Р11М.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, розрахункова робота, дизель, колінчастий вал, регулятор чистоти, механічний всережимний регулятор частоти

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи "Розрахунок регулятора частоти обертання колінчастого валу дизеля" [Електронний ресурс] : з дисципліни "Автоматичне регулювання силових установок транспортних засобів" : для студентів спец. 142 "Енергетичне машинобудування" / уклад.: Кравченко С. С. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2024. – 20 с.