Моделювання та прогнозування динаміки фондових індексів

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

аналіз фондового ринку, фондові індекси, часові ряди, інвестиційні ризики, методи аналізу даних, математичне моделювання, прогнозування вартості фондових індексів, аналіз часових рядів, лагові моделі, взаємно-кореляційна функція, моделі авторегресії, короткострокові прогнози, ведені індекси, ведучі індекси, лаги, кореляційний аналіз

Бібліографічний опис

Рибалка М. О. Моделювання та прогнозування динаміки фондових індексів / М. О. Рибалка, О. В. Костюк, Ю. І. Зайцев // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 30-ї Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2022, 19-21 жовтня 2022 р. / ред. Є. І. Сокол ; уклад. Г. В. Лісачук. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 851.