Правий зсув невід’ємних косинус–многочленів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Досліджена поведінка невід’ємних косинус–многочленів степеня два при правому зсуві коефіцієнтів Встановлено, що у косинус-многочленів з невід'ємними коефіцієнтами при правом зсуві зростає мінімальний вільний член.
The behavior non-negative cosine–polynomials of degree two at right shift coefficients is investigated. It was established that for the cosine-polynomials with nonnegative coefficients of the right shift increases the minimum free term.

Опис

Ключові слова

тригонометричний косинус–многочлен, одинична куля

Бібліографічний опис

Бєлов І. С. Правий зсув невід’ємних косинус–многочленів / І. С. Бєлов // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 2. – С. 30-34.

Зібрання