Програмна реалізація задачі забезпечення проектування процесу іонізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті проаналізовано процес іонізації виробничих приміщень, зокрема розглянуті такі типи іонізаторів, як розсіювальний та іонізатор спрямованого аероіонного випромінювання. Наведено опис проектування програмного засобу, який дозволяє в автоматизованому режимі визначати аероіонне розподілення від штучних джерел аероіонізації в заданій робочій зоні. В залежності від отриманої картини аероіонного розподілення користувач має змогу наочно отримати зони аероіонного комфорту і дискомфорту і на основі цього розташовувати робочі місця. Особливістю пропонованого програмного засобу є можливість користувача самостійно за допомогою користувацького інтерфейсу пересувати (встановлювати) джерела аероіонізації у заданій зоні з метою отримання необхідної картини розподілення концентрації аероіонів від цих джерел. Також розроблюваний програмний засіб надає можливість варіювати кількістю, потужністю і типом джерел аероіонного випромінювання, застосовувати їх комбінацію. У статті наведені робочі зони програмного засобу з докладним поясненням, а також основні функції, які повинні виконуватися. Розроблено діаграма варіантів використання з поясненням користувачів і функціями, які вони можуть виконувати.
The article analyzes the process of ionization of the production facilities, in particular the following types of ionizers as the scattering and directional ionizer aeroionic radiation. The widespread use of air ionizers is associated with awareness of their important role in the natural delusion of man’s existence, with more modem appeal of preventive and curative medicine to the natural regulators of vital functions of the human body. Therefore, it is shown a need to develop software that would allow to automatically determine the ion distribution on the basis of which it would be possible to optimize the location of ionizers in the premises, in order to ensure regulatory indicators aeroionization. The description of the design software tool that allows in automatic mode to determine aeroionic distribution of artificial sources of air ionization in a given work area.

Опис

Ключові слова

концентрація, програмне забезпечення, система автоматизованого проектування, база даних, concentration, software

Бібліографічний опис

Строкань О. В. Програмна реалізація задачі забезпечення проектування процесу іонізації / О. В. Строкань, М. А. Стрелкова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 62 (1171). – С. 94-98.

Зібрання