Електроліт для нанесення покриттів сплавом залізо-кобальт-молібден

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ДП "Український інститут інтелектуальної власності"

Анотація

Електроліт для нанесення покриттів сплавом залізо-кобальт-молібден містить сульфат заліза (ІІІ), сульфат кобальту, сульфат натрію, борну кислоту, цитрат натрію. Додатково додається молібдат натрію, при цьому рН=4,0-4,5.

Опис

Ключові слова

патент, корисна модель, молібдат амонію, хлорид заліза, хлорид кобальту, цитратна кислота, електроліт, дрібнокристалічні покриття

Бібліографічний опис

Пат. 108610 Україна, МПК C25D 3/56 (2006.01). Електроліт для нанесення покриттів сплавом залізо-кобальт-молібден [Текст] / І. Ю. Єрмоленко, М. В. Ведь, М. Д. Сахненко, Ю. І. Сачанова, Г. В. Каракуркчі, С. І. Зюбанова ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № u 2016 00398 ; заяв. 18.01.2016 ; публ. 25.07.2016, Бюл. № 14. – 5 с.