Research into composition and properties of the Ni–Fe electrolytic alloy

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

10.15587/1729-4061.2017.106864

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Технологический центр
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта

Анотація

Встановлено вплив умов елек-тролізу на склад сплаву Ni–Fe, електроосадженого із метилсульфонатного електроліту. Показано, що натрій сахаринат істотно не впливає на склад сплаву при густині струму вище 2 А/дм². Встановлено, що натрій сахаринат сприяє підвищенню мікротвердості і зниженню внутрішніх напружень і коерцитивної сили покриттів. Проаналізовано залежність досліджених властивостей сплаву Ni–Fe від структури осаду.

Опис

Ключові слова

електроосадження, натрій сахаринат, магнітні властивості, внутрішні напруження, мікротвердість, метилсульфонатний електроліт

Бібліографічний опис

Research into composition and properties of the Ni–Fe electrolytic alloy / Y. Sknar [et al.] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – Vol. 4, № 12 (88). – P. 4-10.