"Тotal Site" інтеграція коксохімічного заводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

технологічний процес, дистиляція, кам’яновугільна смола, бензол

Бібліографічний опис

Ульєв Л. М. "Total Site" інтеграція коксохімічного заводу / Л. М. Ульєв, М. А. Васильєв // Тези доп. 21-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" (MicroCAD–2013), 29-31 травня 2013 р. / ред. Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – С. 58.