Аналіз змісту підготовки фахівців зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування" на ринку освітніх послуг України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

соціальна структура суспільства, відповідальна діяльність, волевиявлення громади, партнерська взаємодія, морально-етична культура, заходи публічного управління

Бібліографічний опис

Шаполова В. В. Аналіз змісту підготовки фахівців зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування" на ринку освітніх послуг України / В. В. Шаполова, Т. В. Біловодська // Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів : матеріали 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2019 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 148-151.